ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ


Επωνυμία: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΙΚΕ
Α.Φ.Μ.: 801010251
Δ.Ο.Υ.: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 146884528000
Σκοπός: Η ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Η ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΔΑΦΝΗ ΑΜΠΕΛΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Ημερομηνία λήξης πρώτης χρήσης: 31/12/2018
Κεφάλαιο: 30000,00 Ευρώ

ΕΤΑΙΡΟΙ

Nάστας Μάρκος του Αντωνίου, κάτοικος Καναλλακίου, 66,67%
Ευθυμίου Ιωάννης του Παναγιώτη, κάτοικος Καναλλακίου, 33,33%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Nάστας Μάρκος του Αντωνίου, κάτοικος Καναλλακίου
Ευθυμίου Ιωάννης του Παναγιώτη, κάτοικος Καναλλακίου

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΙ


Ισολογισμός 31-12-2021

Ισολογισμός 31-12-2020

Ισολογισμός 31-12-2019

Ισολογισμός 31-12-2018